Kontext - Ovlašćeni ispitni centar za Swedex ispite

Centar sa za strane jezike Kontext sa ponosom Vas obaveštava da smo od novembra 2016. godine postali licencirani test-centar za međunarodno priznati sertifikat znanja švedskog jezika Swedex B2.

Swedex je jedinstveni, međunarodno priznat test švedskog jezika, kreiran od strane Švedskog narodnog univerziteta (Folkuniversitetet), usklađen sa Zajedničkim evropskim okvirom za žive jezike i nivoima jezičkih veština utvrđenih odredbama Evropskog saveta. Partneri u razvoju projekta Swedex su Narodni univerzitet i Švedski institut (Švedska), Univerzitet u Lođu (Poljska) i pokrajinski Savezi Narodnih univerziteta u Meklenburgu, Zapadna Pomeranija i Donja Saksonija (Nemačka).

To je sertifikat koji potvrđuje jezičku kompetenciju u sve četiri jezičke veštine: govor, čitanje, slušanje i pisanje. Priznaju ga institucije (švedska državna tela, Švedski institut itd.) i poslodavci širom Švedske i sveta.

Centar za strane jezike Kontext dobio je licencu za pripremu, organizovanje i ocenjivanje Swedex testa na nivou B2. Radi se o jezičkom nivou koji je dovoljan za zaposlenje sa srednjom stručnom spremom u Švedskoj, ili kao osnov za dalje jezičko usavršavanje i traženje posla koji zahtevaju višu stručnu spremu.

 

Naši licencirani ispitivači su:

Goran Maljan - doktorand skandinavskih jezika i književnosti pri Filološkom fakultetu u Beogradu, specijalizovan iz oblasti nastave i usvajanja stranog jezika. Bio gostujući istraživač u Centru za izučavanje dvojezičnosti Univerziteta u Stokholmu. Predavao je švedski na Grupi za skandinavske jezike na Filološkom fakultetu, a kao profesor švedskog jezika već 3 godine radi u Centru za strane jezike Kontext.

Milena Podolšak - književni i stručni prevodilac i doktorand skandinavskih jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radila je kao saradnik u nastavi na Grupi za skandinavske jezike i književnosti, sarađivala sa Univerzitetom u Trondhajmu na razvoju i primeni moderne tehnologije u nastavi stranih jezika i od 2009. godine radi u Centru za strane jezike Kontext.


Švedska se nalazi na samom vrhu ankete kao najbolja zemlja koja je u službi svog stanovništva, ali koja nema nikave štetne uticaje na druge narode, kao ni na životnu sredinu. To je zemlja mira i blagostanja. Švedska gotovo nije učestvovala u ratovima poslednih 200 godina.

Stanovnici Švedske imaju veoma visok životni standard, koji se zasniva ne samo na prirodnim bogadstvima zemlje, nego i njihovoj velikoj radinosti i kulturi. U Švedskoj posebna briga se vodi o deci. Sva deca imaju mesto u zabavištu, nastava i knjige u školi su besplatne, za svako dete je osiguran dečji dodatak. Svi stanovnici Švedske imaju zdravstvenu pomoć za nezaposlene, u penziju se odlazi sa 65 godina života (nezavisno od pola).


Kontext vam može pomoći da naučite jezik i dobijete Swedex sertifikat i time obezbedite vama i vašoj porodici priliku da uživate u ovoj prelepoj zemlji.

Za više informacija o  pripremnim kursevima i organizovanju polaganja Swedex B2 testa možete nas kontaktirati na telefone 011/6565-702 i 065/6565-700

Takodje korisne informacije o samom sertifikatu možete naći na zvaničnom sajtu:  www.swedex.info