25 stipendija za učenje stranih jezika

SAVEZ STUDENATA BEOGRADA U SARADNJI SA ŠKOLOM ZA STRANE JEZIKE „KONTEKST“ RASPISUJE KONKURS

ZA DODELU 25 STIPENDIJA ZA BESPLATNO UČENJE STRANIH JEZIKA I 30% POPUSTA ZA SVE PRIJAVLJENE STUDENTE SA PROSEKOM OCENA IZNAD 8,00.

Devetu godinu zaredom Savez studenata Beograda i škola za strane jezike „Kontekst“ dodeljuju stipendije koje obuhvataju celokupnu cenu kursa. U predhodnih osam godina na ovaj način je podeljeno preko 460 potpunih stipendija i preko 530 stipendija koje pokrivaju 30% cene školarine.

Pravo da konkurišu imaju svi* studenti visokoškolskih ustanova, čiji je osnivač Republika Srbija i svoju delatnost obavljaju na teritoriji grada Beograda, koji studiraju isključivo po Bolonjskom režimu i koji su ostvarili više od 60 ESPB (tokom dosadašnjeg studiranja, zaključno sa oktobarskim rokom).

Prijavljivanje će trajati od 9. 10. 2017. do 20. 10. 2017. godine. Najkasnije 3 dana po završetku konkursa, biće objavljeni rezultati na našem sajtu. Studenti koji budu izabrani, biće kontaktirani za dalja uputstva oko testiranja i upisa u školu. Na sajtu www.kontext.edu.rs možete se detaljnije informisati o broju jezika i načinu izvođenja nastave. Stipendije se odnose samo na opšte kurseve za koje postoje formirane grupe. Stipendije ne obuhvataju pripremne kurseve. Dobitnik stipendije ima pravo da izabere drugi kurs ukoliko za prvobitnu želju ne postoji formirana grupa. Ukoliko dobitnik stipendije odustane i nekog razloga, stipendiju dobija prvi sledeći kanditat na listi.

Rangiranje studenata će se izvršiti prema sledećoj formuli:

Za II, III, IV i V godinu: (ukupan broj ESPB / broj godina studiranja) x prosek tokom studiranja.

Rangiranje će se vršiti nezavisno** za 7 grupacija

Fakulteti prirodno-matematičkih nauka (4 stipendije)

Fakulteti medicinskih nauka (4 stipendije)

Fakulteti društveno-humanističkih nauka (4 stipendije)

Fakulteti tehničko-tehnoloških nauka (4 stipendije)

Visoke škole strukovnih studija (3 stipendije)

Univerzitet umetnosti (3 stipendije)

Studenti doktorskih studija*** (3 stipendije)

Prijava na konkurs iznosi 200 din. Uplata se vrši prilikom predaje konkursne dokumentacije.

Neophodna dokumentacija za prijavljivanje na konkurs:

POPUNJENA PRIJAVA ZA KONKURS (dobija se na prijavnom mestu)

UVERENJE O UPISANOM SEMESTRU ODGOVARAJUĆE GODINE STUDIJA ILI UVERENJE DA STE REDOVAN STUDENT

FOTOKOPIJA LIČNE KARTE

UVERENJE O UKUPNOM PROSEKU OCENA TOKOM STUDIRANJA

UVERENJE O UKUPNOM BROJU OSTVARENIH ESPB TOKOM STUDIRANJA.

Nisu potrebni originali dokumenata, validne su i kopije.

Objašnjenje za uverenja o broju ostvarenih ESPB i proseku:

Student II godine dostavlja uverenja o ukupnom broju ostvarenih ESPB i ukupnom ostvarenom proseku tokom I godine.

Student III godine dostavlja uverenja o ukupnom broju ostvarenih ESPB i ukupnom ostvarenom proseku tokom I i II godine (broj ESPB i prosek ostvaren zaključno sa II godinom studija).

Student IV godine dostavlja uverenja o ukupnom broju ostvarenih ESPB i ukupnom ostvarenom proseku tokom I, II i III godine. (broj ESPB i prosek ostvaren zaključno sa III godinom studija).

Student V godine dostavlja uverenja o ukupnom broju ostvarenih ESPB i ukupnom ostvarenom proseku tokom I, II, III i IV godine. (broj ESPB i prosek ostvaren zaključno sa IV godinom studija).

Konkursna dokumentacija se može predati od 9. 10. do 20. 10. 2017. od 12-17 časova, svakog radnog dana u prostorijama Saveza studenata Beograda, Balkanska 4. III sprat.

 

*Studenti koji su dobili stipendiju u februaru 2017. godine nemaju pravo da konkurišu, ali imaju pravo da ostvare popust od 30% na cenu kursa.

**Studenti se rangiraju samo sa svojom grupacijom. Konkurišu za 4, odnosno 3 stipendije. Drugim rečima sprovodi se 7 nezavisnih konkursa.

***Pravo da konkurišu imaju samo studenti prve godine doktorskih studija i biće rangirani na osnovu uspeha sa osnovnih i master studija (generacija 2016/17)

****Studenti master studija se rangiraju sa studentima osnovnih studija

 

Informacije svakog radnog dana od 12-17 časova u vezi sa uslovima konkursa i prijavama na konkurs na telefon Saveza Studenata Beograda 064/1749-379, ili na mejl loncar.ssb@gmail.com

Sve informacije u u vezi sa kursevima, terminima i lokacijama održavanja možete dobiti na telefon škole Kontekst 065/65-65-700 ili na sajtu www.kontext.edu.rs.