AIESEC

AIESEC je globalna platforma koja omogućava mladim ljudima da istraže i razviju svoj liderski potencijal.  AIESEC je apolitična, nezavisna i neprofitna organizacija vođena od strane studenata i mladih diplomaca institucija visokog obrazovanja. 

Vodeći se vizijom da svaka mlada osoba ima odgovornost da preuzme pozitivnu ulogu oblikujući budućnost planete, AIESEC veruje da svaka mlada osoba zaslužuje šansu i sredstva da ispuni svoj potencijal.

Pružajući mladim ljudima samoangažovana, praktična i globalna iskustva, omogućavaju im jasan pogled na svet, kako bi napravili jasnu razliku i otkrili šta im je zaista važno.

AIESEC ima osam svojih kancelarija u Srbiji.

Za više informacija posetite internet stranicu AIESEC-a.