Akreditovani ispitni centar za engleski kao jezik međunarodne komunikacije

TOEIC ispiti namenjeni su, pre svega, poslodavcima jer testiraju jezičke kompetencije neophodne za obavljanje biznisa na engleskom jeziku. Test procenjuje kompetencije slušanja i čitanja. Neki od korisnika su kompanije: Air France, Alcatel, Packard Bell, Unilever, Lafarge, Renault .