Pravilan izbor škole stranih jezika

Poznavanje stranih jezika već duže vreme predstavlja neophodnost. Znanje bar jednog stranog jezika danas se podrazumeva.

Uporedo sa brojem zainteresovanih polaznika za učenje stranih jezika raste i broj „preduzimljivih pojedinaca“ koji u vođenju škole stranih jezika vide šansu za brzu zaradu.

Zabrinuti smo zbog činjenice da je veliki broj ljudi u protekloj deceniji obmanut pričama o čudesnim kursevima na kojima se preko noći, za 10-15 dana, savlađuje bilo koji nivo nekog od stranih jezika.

S obzirom na to da verujemo u rezultate naših polaznika koji svedoče o dobro postavljenim ciljevima, želimo da ukažemo na najvažnije aspekte o kojima treba voditi računa pri izboru škole stranih jezika.

Pre upisa u školu

 • Posvetite dovoljno vremena izboru škole.
 • Dobro upoznajte školu pre nego što se opredelite.
 • Saznajte kakvi su predavači.
 • Dobro ocenite odnos cena-fond časova-kvalitet.
 • Zavirite pod haubu da biste znali kakva je mašina.
 • Kako je nastava organizovana?
 • Koji udžbenici se koriste?
 • Možda vas intuicija ne vara: Koji je vaš prvi utisak?

Posvetite dovoljno vremena izboru škole

Današnji brz tempo života primorava nas da donosimo brze odluke, tako da se često povedemo za agresivnom reklamom ili šarenim bilbordom.

Nepromišljeno doneta odluka o izboru škole lako može biti pogrešna, što kasnije po pravilu dovodi do gubitka vremena i razočarenja kada nakon završetka kursa izostanu željeni rezultati.

Loš izbor škole nije opasan po život, ali troši vreme i prazni džepove.

Izbegavajte škole koje se reklamiraju na sajtovima za popuste ili škole koje komercijalan pristup pretpostavljaju akademskom. Reklame kao što su 2 za 1, 50% popusta prilikom svakog upisa + gratis piće + besplatan vaučer za solarijum siguran su indikator da je neka škola primarno posvećena brzoj i lakoj zaradi, a ne pružanju kvalitetnih usluga podučavanja jezika. 

Posvetite dovoljno vremena izboru škole

Zbog nedostatka vremena, nedovoljno informacija ili komocije, neretko se donose problematične odluke. Znate šta je najbolje za vas, zato ne zaboravite da sebi postavite prava pitanja.

Sami razmislite, a nadamo se da će vam naši saveti pomoći da prilikom izbora škole donesete pravu odluku.

Pre donošenja konačne odluke, savetujemo vam da odgovorite na sledeća pitanja: 

Da li filijala/franšiza inostrane škole nužno znači kvalitet?

Da li upisati školu u komšiluku zaista znači uštedu vremena?

Da li su „privatni časovi kod kuće za troje dece od 6 do 14 godina i jednog roditelja u istoj grupi“ dobra ponuda?

Upoznajte školu pre nego što pođete na kurs

Pokušajte da dobijete što veći broj informacija o školi za koju mislite da je vredna vašeg vremena i novca.

Saznajte: 

 • koliko dugo škola postoji, 
 • da li poseduje relevantne akreditacije,
 • koliko je polaznika obučila,
 • kakve rezultate ostvaruju njeni učenici,
 • na koji način je organizovana nastava.

Rezultati su, prema našem mišljenju, ključni indikator kvaliteta neke škole.

Prvi izvor informacija biće zaposleni u školi, ali probajte da dobijete i „drugo mišljenje“ od strane bivših i sadašnjih učenika ili iz nekih trećih izvora.

Saznajte kakva je organizacija nastave

Saznajte kakva je organizacija nastave

Dobro postavljen sistem sa jasno definisanim ciljevima jeste polovina uspeha.

Raspitajte se o nastavnom programu po kome će biti organizovan vaš kurs. Način na koji će nastavni program biti sproveden zavisi od toga da li su grupe homogene po uzrastu i jezičkom predznanju, da li su metod, pristup učenju i fond časova usklađeni sa nivoima i realnim ciljevima, kako se meri vaš napredak.

Prvi test predstavlja upisna procedura koja mora uključiti pisani ili online test i usmeni razgovor. Bolje škole obezbeđuju i ulazni upitnik koji obuhvata informacije o vašem prethodnom jezičkom iskustvu, stilu učenja i ciljevima koje želite da postignete.

Ko su predavači?

Loše metode čine da i dobre knjige i dobri učitelji postaju beskorisni. - Ugo Ojeti

Polaznici obično procenjuju rad škole na osnovu šarma predavača, što predstavlja potreban, ali ne i dovoljan uslov. Pored harizme, efikasan napredak zavisi i od toga koliko je predavač svestan ciljeva definisanih planom i programom, poznavanja tehnika rada na času i kriterijuma za ocenjivanje napretka, kao i na povratne informacije o potrebama polaznika.

Ko je u fokusu – Vi ili predavač?

Već na prvom času uverićete se da li je profesor šarmantni „mahač“, „šmeker“ ili „kuler“ koji „prodaje“ sebe ili se njegov čas sastoji od organizovanih aktivnosti sa jasnim ciljem и које maksimalno motivišu i uključuјu sve polaznike u grupi.

Pre upisa škole ne možete znati kakvi su predavači, ali pokušajte da saznate nešto i o nastavnom osoblju. Barem okvirno – koliko je zaposlenih profesora, da li su u pitanju diplomirani filolozi i poseduju li odgovarajuće međunarodne sertifikate, te da li su boravili u zemlji čiji jezik podučavaju. Proverite i da li škola obezbeđuje permanentnu obuku svojih predavača, jer pravi rad profesora stranog jezika na sebi sa završetkom fakulteta tek počinje.

Ako želite da se pripremate za međunarodne ispite, posebno obratite pažnju. Ovakva vrsta kursa zahteva iskusne i posebno obučene predavače. Samo predavač koji se iz godinu u godinu suočava sa promenama u samom sadržaju ispita, može da predvidi šta će sledeći rok za polaganje međunarodnog ispita doneti.

Dilema: Da li izabrati domaće ili strane predavače?

Odgovor: Metodički pismene.

Udžbenici i materijali

Udžbenici i materijali

Pitanje udžbenika je usko vezano za nastavni program. Kvalitetan nastavni materijal može da bude preduslov za uspešno učenje, ali i najbolji udžbenik ne znači ništa ako predavač ima „pogrešan stav“. Ipak, izbor materijala za učenje i način na koji se koriste jeste važan faktor prilikom učenja stranih jezika.

Prilikom pripreme kandidata za međunarodne jezičke ispite, praćenje promena u njihovom formatu jedan je od ključnih faktora uspešnog polaganja. Zato se moraju koristiti „najsvežiji“ materijali, jer je to jedini način da se suptilne promene u pojedinim delovima ispita na vreme identifikuju i predoče polaznicima.

Međutim, neke škole neselektivno preuzimaju sadržaje sa interneta ili se služe kopijama originalnih udžbenika.

Korićenje kopija udžbenika jeste siguran znak da škola osim zakona i profesionalne etike ne uvažava ni osnovne metodičko-didaktičke postulate.

Opremljenost

Celokupan izgled i funkcionalnost prostorija škole, kvalitet nastavnih sredstava, posedovanje adekvatne audio-video i računarske opreme jesu parametri koji vam mogu biti značajni, naročito ukoliko se dvoumite između više škola.

Naravno, i sami znate koliko izgled može da vara, pa se ne mojte ishitreno odlučivati za „sveže okrečenu fasadu“ dok sami ne zavirite „pod haubu“.

Opremljenost

Cene

Cena kursa jedan je od ključnih faktora pri izboru škole, naročito kada se ima u vidu platežna moć građana Srbije.

Kada upoređujete kurseve po raznim školama, ne gledajte samo cenu, već i fond časova koji se za tu cenu nudi. Pritom nikako ne gubite iz vida kvalitet nastave.

Kada upoređujete cene kurseva po raznim školama, prvo procenite da li je cena adekvatna u odnosu na fond časova. Uporedite je sa cenama i fondom časova drugih škola ne gubeći iz vida njihov kvalitet.

Ne pokušavajte da uštedite po svaku cenu, jer se lako može desiti da izgubite i vreme i novac u školi koja drži jeftine, ali nekvalitetne kurseve. 

Ne izlažite se ni nepotrebnom trošku. Visoka cena ne mora da znači i najviši kvalitet usluge.

Ne plaćajte usluge koje ne bi smele da koštaju

Neke škole posebno naplaćuju određivanje nivoa vašeg znanja jezika (placement test) i pre nego što ste se odlučili da upišete kurs.

Birajte školu u kojoj prvu uplatu možete izvršiti nakon nekoliko probnih časova, uz ostavljenu mogućnost da iz bilo kog razloga odustanete od kursa pre nego što uplatite prvu ratu.

Proverite besplatno nivo svog znanja!

Opšti utisak

Opšti utisak

Na kraju, u skladu sa našim poimanjem zdravih vrednosti koje dobra škola mora negovati, skrećemo vam pažnju i na važnost celokupne atmosfere koja vlada u školi, kao i na stepen zadovoljstva koji ste sami osetili tokom boravka u njoj. Tom subjektivnom osećaju doprinosi ono što smo već naveli, ali faktori poput ljubaznosti i predusretljivosti osoba sa kojima ste se susreli i komunicirali.

Pre nego što se odlučite kome ćete pokloniti vaše poverenje i novac, setite se naših saveta o pravilnom izboru škole.