Partneri i prijatelji

Naši prijatelji su društveno odgovorne organizacije, promoteri  pravih vrednosti, zdravog života i širenja kulture. U svojim matičnim delatnostima za naše polaznike uvek su otvoreni sa raznim pogodnostima.

Savez studenata Beograda

Savez studenata Beograda krovna je studentska organizacija u Beogradu. Od 1931/1932 godine u Beogradu, studenti su počeli da se okupljaju u različite organizacije koje su bile preteča SSB-a koji od 1990. godine postoji pod sadašnjim imenom.

Misija SSB-a jeste zalaganje za prepoznavanje studenata kao razvojne komponente i pokretačke snage društva, afirmisanje ideje studentskog organizovanja i iskazivanja potencijala studenta. Takođe, stvaranje efikasnog, efektivnog i održivog sistema visokog obrazovanja u Srbiji je stalna težnja SSB-a.

AIESEC

AIESEC je globalna platforma koja omogućava mladim ljudima da istraže i razviju svoj liderski potencijal.  AIESEC je apolitična, nezavisna i neprofitna organizacija vođena od strane studenata i mladih diplomaca institucija visokog obrazovanja. 

Vodeći se vizijom da svaka mlada osoba ima odgovornost da preuzme pozitivnu ulogu oblikujući budućnost planete, AIESEC veruje da svaka mlada osoba zaslužuje šansu i sredstva da ispuni svoj potencijal.

AEGEE

AEGEE Europe (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe) je najveći multidisciplinarni evropski studentski forum koji okuplja preko 220 univerziteta, iz više od 40 zemalja širom Evrope. 

AEGEE Beograd je zvanično primljen u AEGEE Europe mrežu 12. novembra 1995. godine. Do sada je organizovano preko 50 međunarodnih manifestacija te je AEGEE izgradio ime ozbiljne i odgovorne studentske organizacije. 

Jedan od osnovnih ciljeva AEGEE Beograda je predstavljanje Beograda u njegovom najboljem svetlu, kao evropsku metropolu koja ni po čemu ne zaostaje za ostatkom Evrope. 

FONIS

Udruženje studenata informatike FONIS je studentska i nevladina organizacija koja okuplja buduće IT stručnjake u cilju učestvovanja na stručnim predavanjima, kursevima, takmičenjima i seminarima, rada na projektima i ostvarivanja stručnih praksi IT oblastima.

FONIS je osnovan 2011. godine, a danas je stalbilna organizacija sa tendencijom da postane nosilac studiranja na informatičkom smeru Fakulteta organizacionih nauka. Članovi i saradnici FONIS-a organizuju su mnogobrojne radionice, treninge i seminare, i ostvaruju saradnju sa kompanijama iz IT sektora.

ESTIEM

ESTIEM LG Beograd predstavlja Lokalnu grupu Udruženja evropskih studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta sa sedištem na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Lokalna grupa Beograd je osnovana 2005. godine, a 2007. na polugodišnjoj skupštini u Bremenu stekla je status punopravnog člana. Danas se sastoji od preko 200 članova.

ESTIEM LG Beograd pruža mogućnost svojim članovima da se upoznaju sa članovima ESTIEM-a, studentima menadžmenta i industrijskog inženjerstva iz mnogih evropskih država. Projekti, koji podrazumevaju interakciju, kao i razmenu znanja i iskustava, savršena su prilika za putovanja i dodatno obrazovanje. 

SUS

Studentska unija Srbije kao jedina nacionalna samostalna organizacija postoji preko 20 godina. Neki od ciljeva koji okupljaju studente u ovoj organizaciji su zastupanje interesa studenata i studentkinja u Srbiji, potom, potom ideje profesionalnog razvoja, usavršavanja i uključivanja studenata u privredne tokove putem stručnih praksi i realizacije projekata, poboljšanje kvaliteta studija na visokoškolskim ustanovama, studentskog standarda i uslova života…

SUS je jedina sindikalna studentska organizacija u Srbiji sa nacionalnom pokrivenošću i članica je Evropske studentske unije (ESU) od 2000. godine.

Emanera

Emanera je centar za učenje jezika u inostranstvu za sve uzraste tokom cele godine. Osnovana je 2005.godine kao regionalni predstavnik brojnih vodećih škola jezika širom sveta. Svojim klijentima nudi kvalitetne kurseve jezika u trajanju od najmanje nedelju  dana, do najviše godinu dana, uz obezbeđen smeštaj tokom trajanja kursa.

Škole jezika nalaze se u atraktivnim turističkim destinacijama na svim kontinentima, u zemljama u kojima je izabrani jezik zvanični.  Emanerina misija je da pomogne u prevazilaženju kulturnih, geografskih i jezičkih barijera svima koji žele usavrše ili nauče neki strani jezik.