Partner Britanskog saveta

Centar za strane jezike Kontext dobio je još jedno prestižno priznanje, ovoga puta za uspešnu pripremu polaznika međunarodno priznatih jezičkih ispita, koje u Srbiji organizuje Britanski savet.

Naša škola je Srebrni partner u okviru Addvantage programa Britanskog saveta, preporučeni centar za pripremanje kandidata za neki od Cambridge ESOL ispita i IELTS (YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, TKT, BEC, ILEC i ICFE).

Srebrni status omogućava našim polaznicima 6% popusta na cenu polaganja svih Cambridge ispita osim IELTS-a, prioritetno slanje sertifikata i obaveštenja o ispitima, veći izbor knjiga i elektronskih pomagala, kao i drugih resursa Britanskog saveta u pripremnoj nastavi.

Dobijeno priznanje, zajedno sa nagradom Big Breaktrough, koju su nam Britanski savet i Univerzitet u Kembridžu dodelili 2007. i 2009. godine, predstavlja još jednu potvrdu da smo među najboljim školama stranih jezika u Srbiji.

Ovo prestižno priznanje ne pripada samo školi Kontext, već i svim našim polaznicima koji godinama unazad pokazuju natprosečne rezultate prilikom polaganja međunarodno priznatih ispita. Svojim entuzijazmom oni nas čine ponosnim i podstiču da nastavimo u pravom smeru.