Latinski jezik

Latinski

Zašto učiti latinski jezik?

Italsko pleme, Latini, koji su živeli u pokrajini Latium u kojoj se nalazio Rim, govorili su latinskim jezikom.

Napretkom rimske vlasti, razvijao se i latinski, te je od 2. p.n.e. od jezika drevne Italije prerastao u svetski jezik.

Prvi spomenik književnog latinskog jezika potiče iz 5 veka p.n.e., a radi se o Zakonu 12 tablica.

Standardni latinski jezik, kojim je napisana gotovo celokupna sačuvana rimska književnost, primenjivan je u hrišćanskoj teologiji, filozofiji, prirodnim naukama, pravu i administraciji tokom sledeća dva milenijuma, sve do 19. veka, da bi i danas ostao prisutan i često nezamenljiv u političkoj, naučnoj i stručnoj terminologiji.

Ukoliko pripadate nekoj od ovih grupa kojoj je neophodno poznavanje latinskog jezika, Kontext vas poziva da svoje znanje nadogradite kod nas.

Dostupni kursevi

18+
Kursevi za studente
16+
Opšti kursevi
20+
Poslovni i specijalistički kursevi

Vidite još: