Zaposlenje u Centru Kontext

Raditi u Centru Kontext znači uvažavati naše vrednosti. Potpuna predanost i posvećenost viziji pružanja najkvalitetnijih jezičkih usluga i prenošenja znanja našim učenicima, kao i spremnost na stalno profesionalno usavršavanje, otvorenost za usvajanje novih znanja i veština krase sve naše predavače.

Svi naši predavači prolaze kroz redovnu obuku, kroz koju se upoznaju sa metodama i načinom rada Centra za strane jezike Kontext.

Kontext zapošljava isključivo diplomirane filologe ili osobe koje poseduju najviše međunarodne akreditacije za podučavanje stranih jezika. Pored adekvatnog formalnog obrazovanja, poželjno je da budući predavač dostavi listu seminara kojima je prisustvovao.

Jedna od najznačajnijih vrednosti Centra Kontext je timski rad i otvorenost za svaku inicijativu koja za cilj ima unapređenje naših usluga i programa rada. Naše zadovoljstvo je utoliko veće kad takvi predlozi stižu od strane mlađih saradnika.

Stoga smo uvek spremni za saradnju sa studentima Filoloških fakulteta koji su u završnoj fazi studija, a zainteresovani su da se bliže upoznaju sa savremenim metodama rada. Za njih su pripremljeni posebni programi obuke i uvođenja u nastavni proces, posle koga se najuspešnijima pruža mogućnost za zaposlenje u Kontext-u.

Pozivamo sve zainteresovane predavače stranih jezika da nam dostave svoju biografiju i motivaciono pismo na adresu posao@kontext.edu.rs