Starogrčki jezik

Starogrčki

Zašto učiti starogrčki jezik?

Starogrčki jezik, kao istorijski indoevropski jezik, predstavlja ranu fazu razvoja grčkog jezika. Koristio se u periodu od postanka grčkog alfabeta do helenističke ere, dok se u književnosti koristio i duže, do VII veka nove ere.

Na starogrčkom jeziku napisani su Homerovi epovi Ilijada i Odiseja, kao i druga velika dela zbog čega je posebno interesantan zaljubljenicima u književnost.

Takođe, starogčkim jezikom napisana su brojna dela nauke i filozofije, te ga je moguće čuti i danas u stručnoj terminologiji.

Osim toga, neke grčke reči prenete su u latinski jezik, a potom i u moderne jezike, što pasionirani filolozi najbolje znaju.

Starogrčki je zanimljiv i onima koji vole istoriju, naročito istoriju Antičke Grke.

Kojoj god grupi da pripadate kada je reč o interesovanju za starogrčki jezik, u Kontext ste dobrodošli!

Dostupni kursevi

18+
Kursevi za studente
16+
Opšti kursevi
20+
Poslovni i specijalistički kursevi

Vidite još: