Vizija, misija i vrednosti

Živimo u harmoniji sa našim najvećim vrednostima:

 • poverenje,
 • fleksibilnost,
 • otvorenost i
 • iskrenost.

Ukoliko delite naše vrednosti ne oklevajte da nam se pridružite.

Naša vizija

Sa vizijom da postanemo vodeća škola jezika u Srbiji po kvalitetu i brizi o polaznicima, više dve decenije predano razvijamo Kontext kao centar pružanja usluga vrhunskog kvaliteta u oblasti nastave stranih jezika, koja podstiče mobilnost, lični i profesionalni razvoj i uklanjanjanje jezičkih i kulturnih barijera.
 

Naša misija

 • Obezbeđujemo kvalitetnu jezičku obuku za sve polaznike, bez obzira na njihov jezički nivo, starosnu dob, pol, rasu, posebne potrebe ili socijalni status.
 • Osposobljavamo učenike za komunikaciju na stranom jeziku u realnim životnim i profesonalnim situacijama, sa optimalnim razvijanjem veština čitanja, pisanja, govora i slušanja.
 • Podstičemo potrebu za stalnim napretkom,  kao i atmosferu visokih očekivanja i podrške među učenicima i profesorima.
 • Razvijamo inovativne tehnologije kao sredstvo podrške nastavi i učenju.
 • Posvećeni smo održavanju duha zajedništva i saradnje tokom kojih se ohrabruju različita mišljenja i podstiče svest o sopstvenoj odgovornosti.

Naše vrednosti

 • Poverenje
 • Fleksibilnost
 • Otvorenost i iskrenost

Podstičemo iskrenu i otvorenu komunikaciju sa našim polaznicima, roditeljima, zaposlenima i zajednicom koja nas okružuje u cilju utvrđivanja zahteva, potreba, očekivanja i poboljšanja usluga koje nudimo, jer verujemo u mogućnost stalnog napretka.

Standardi visokog kvaliteta

Nudimo  usluge visokog kvaliteta usaglašene  sa standardima Zajedničkog evropskog okvira za jezike.

Razvoj ljudskih potencijala

Ljudi su naša najveća vrednost i zato motivišemo polaznike i zaposlene na razvoj sopstvenih sposobnosti pružanjem podrške, ohrabrenja, izazova, ljubavi prema učenju, kao i prilike za povezivanje akademske izuzetnosti i postignuća u učionici i van nje.

Verujemo da pravo na dodatno obrazovanje pripada svakom čoveku i stoga formiramo minimalne moguće cene školarine.

Strateško upravljanje

Verujemo u strateško upravljanje sa ciljem postizanja najveće koristi za polaznike i zaposlene primenom modela stalnog poboljšanja.

Verujemo u rezultate koji govore o postavljenim ciljevima, radije nego u ciljeve čija se ostvarenost ne vidi na rezultatima.