Simulacija međunarodnih ispita

Ovo je modul za sve vas koji želite da se pripremate za neki od međunarodnih jezičkih ispita. Da bismo i vi i mi egzaktno utvrdili gde se trenutno nalazite u odnosu na ispit koji želite da polažete, pre upisa na pripremni kurs u našoj školi obavezno uradite kompletnu simulaciju ispita koji želite da polažete. Trenutno su vam online dostupni sledeći ispiti: 

Napomena: Rezultat koji ste dobili na našem online testu nije konačan. Da bi smo zajedno preciznije odredili vaš jezički nivo potrebno je uraditi i usmeni deo testa koji možete uraditi ako se prijavite u našu školu.