Ruski jezik

Ruski

Zašto učiti ruski jezik?

  • Zato što ruski govori 250 miliona ljudi

Ruski jezik jedan je od šest zvaničnih jezika UN i četvrti po broju govornika među građanima EU

  • Zato što je jezik biznisa

Rusi sve više ulažu svoj kapital, kako u balkanske zemlje, tako i u Evropu. Postali su najveći kupci nekretnina u zapadnoj Evropi, a na Balkanu imaju neke od najuspešnijih kompanija.

  • Zato što se svetska ekonomska moć preseljava sa Zapada na Istok

Ekonomsko-politička situacija se značajno menja u današnje vreme, što Rusiji koja ima velike investicione fondove itekako ide u korist. U situaciji gde Rusija ulaže sve više, Srbija tek treba da iskoristi svoju priliku, kako u otvaranju srpskog tržišta za ruske investicije, tako i u otvaranju ruskog tržišta za srpske proizvode i radnu snagu.  

  • Zato što nam je srodan

Ruski jezik je najveći slovenski jezik, a srpski jezik predstavlja odličnu osnovu za učenje ruskog. Oko 30% leksičkog fonda je zajedničko za srpski i ruski jezik.

  • Zato što hoćete da čitate ruske klasike u originalu

...Puškin, Dostojevski, Tolstoj, Nabokov ostavili su iza sebe vrhunska književna dela.

  • Zato što hoćete da posetite Boljšoj teatar

... i da uživate u ruskom baletu.

  • Zato što hoćete da otputujete u Sankt Petersburg

... i uverite se da postoji  Venecija severa i Ermitaž.

  • Zato što hoćete da gledate Духless

... i ostale filmove Nikite Mihalkova i kada nisu prevedeni.

  • Zato što ste ga učili u školi

... i  ne možete sebi da dozvolite da ga ipak ne govorite!

Dostupni kursevi

4-12
Kursevi za decu
18+
Kursevi za studente
13-19
Kursevi za tinejdžere
16+
Međunarodni ispiti
16+
Opšti kursevi
20+
Poslovni i specijalistički kursevi

Vidite još: