Poslovni i specijalistički kursevi

Naše poslovne i specijalističke kurseve kreiramo u skladu sa vašim individualnim jezičkim potrebama, potrebama sektora u kome radite i nivoa poslovnih i jezičkih kompetencija koje želite da dostignete.

Kursevi su zasnovani na autentičnim materijalima, „skrojeni po vašoj meri“ omogućavaju da učite samo ono što vam je potrebno, a pritom štede vaše vreme i novac.

Naši profesori sa međunarodnim iskustvom u biznisu i podučavanju biraju teme i aktivnosti u skladu sa verbalnim i neverbalnim kontekstom, stilovima, registru i komunikativnim navikama vaše struke.

Naši klijenti su: Alfabanka, NBG i Vojvođanska banka, Britanska ambasada, Frikom…

Jedan od načina da se informišete o našim kusevima jeste da ih kontaktirate.

Ako vam se naša ponuda učinila zanimljivom, postoji efikasniji način da se upoznate sa nama.

Pre potpisivanja ugovora predlažemo vam održavanje oglednih časova kako biste se upoznali sa našim načinom rada i doneli ispravnu konačnu odluku. 

Uspeh je zbir malih napora, ponavljanih iz dana u dan. - Robert Collier