Konkurs za dodelu 20 stipendija za učenje stranih jezika

САВЕЗ СТУДЕНАТА БЕОГРАДА У САРАДЊИ СА ШКОЛОМ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ „КОНТЕКСТ“ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

 

ЗА ДОДЕЛУ 20 СТИПЕНДИЈА ЗА БЕСПЛАТНO УЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

 

Дванаесту годину за редом Савез студената Београда и школа за стране језике “Контекст” додељује стипендије које обухватају целокупну цену курса.У претходних једанаест година на овај начин подељено је 565 потпуних стипендија и преко 600 стипендија које покривају цену од 30% попуста.

Право да конкуришу имају сви студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија и своју делатност обављају на територији града Београда, који студирају искључиво по Болоњском режиму и који су остварили више од 60 ЕСПБ(током досадашњег студирања а закључно са октобарским роком) и то са просечном оценом изнад 8,5.

Пријављивање кандидата ће трајати од 10.02.2020 до 23.02.2020. најкасније 3 дана по завршетку конкурса биће објављени резултати на нашем сајту. Студенти који буду изабрани биће контактирани за даља упутства око тестирања и уписа у школу. На сајту www.kontext.edu.rs можете се детаљније информисати о броју језика и начину извођења наставе. Стипендије се односе само на опште курсеве за које постоје формиране групе. Стипендије не обухватају припремне курсеве.Добитник стипендије може се одлучити за други курс уколико за првобитно жељени курс није формирана група.Уколико добитник из неког разлога одустане од стипендије, исту добија следећи кандидат са листе.

Рангирање студената ће се извршити према следећој формули:

За II, III, IV и V годину: (укупан број ЕСПБ / број година студирања) x просек током студирања.

 

Рангирање ће се вршити независно за 6 групација:

    1.Факултети природно-математичких наука (4 стипендије)

    2.Факултети медицинских наука (3 стипендије)

    3.Факултети друштвенo-хуманистичких наука (5 стипендије)

    4.Факултети Техничко- технолошких наука (4 стипендије)

    5.Високе школе струковних студија (2 стипендије)

    6.Универзитет уметности (2 стипендије)

 

 

 

На конкурс се можете пријавити путем сајта www.kontext.edu.rs/konkurs

Информације које су потребне за аплицирање:

 

  • Просек оцена током студирања (закључно са октобарским роком)
  • Укупан број остварених ЕСПБ (закључно са октобарским роком)
  • Лични подаци (име и презиме, број телефона, емаил)

 

Након објављивања резултата конкурса, добитници стипендија имају рок од 7 дана да доставе следећа документа:

 

1.УВЕРЕЊЕ О УПИСАНОМ СЕМЕСТРУ ОДГОВАРАЈУЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

 ИЛИ УВЕРЕЊЕ ДА СТЕ РЕДОВАН СТУДЕНТ

2.ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ

3.УВЕРЕЊЕ О УКУПНОМ ПРОСЕКУ ОЦЕНА ТОКОМ СТУДИРАЊА

4.УВЕРЕЊЕ О УКУПНОМ БРОЈУ ОСТВАРЕНИХ ЕСПБ ТОКОМ СТУДИРАЊА

 

(Нису потребни оригинали докумената, валидне су и копије са факултета)

 

Објашњење за уверења о броју остварених ЕСПБ и просеку:

 

  • Студент II године доставља уверења о укупном броју остварених ЕСПБ и укупно оствареном просеку током I године.
  • Студент III године доставља уверења о укупном броју остварених ЕСПБ и укупно оствареном просеку током I и II године (број ЕСПБ и просек остварен закључно са II годином студија).
  • Студент IV године доставља уверења о укупном броју остварених ЕСПБ и укупно оствареном просеку током I, II и III године. (број ЕСПБ и просек остварен закључно са III годином студија).
  • Студент V године доставља уверења о укупном броју остварених ЕСПБ и укупно оствареном просеку током I, II, III и IV године. (број ЕСПБ и просек остварен закључно са IV годином студија).

 

*Студенти који су добили стипендију у Октобру 2019 године немају право да конкуришу али имају право да остваре попуст од 30% на цену курса.

**Студенти се рангирају само са својом групацијом, конкуришу за 4,односно 3 стипендије. Другим речима спроводи се 6 независних конкурса.

***Студенти мастер студија се рангирају са студентима основних студијa.

 

Информације сваког радног дана од 10-14 часова у вези услова Конкурса и пријаве на  Конкурс на телефон Савеза студената Београда 069/1749379

 

Информације за курсеве језика, локације одржавања наставе и термине, контактирајте телефон школе Контекст 065/6565700 или посетите сајт www.kontext.edu.rs.