Letnje škole i putovanja u zemlje čiji se jezik uči

Učenje stranog jezika uvek je susretanje sa nekom drugom kulturom.

U okviru nastave stranih jezika izučavanje jezičkog sistema i gramatičkih struktura ne može se gledati izolovano od istorijskih, kulturnih i socijalnih aspekata zemlje čiji se jezik uči.

Da bi se stekla ta vrsta kompetencije neophodno je učeniku pružiti mogućnost autentičnog doživljaja sličnosti i razlika, tj. onoga što se zove poređenje kultura. A daleko najbolja prilika za to je boravak u zemlji čiji se jezik uči.

Do sada smo realizovali više putovanja na Maltu, u Veliku Britaniju i u Austriju. Uspešna realizacija ovih programa odvijaće se i u budućnosti, kada se nadamo proširenju kruga destinacija na koje vodimo naše učenike.