Međunarodni ispiti za švedski jezik

Standard severa Evrope danas je dostupan svima koji žele da studiraju, rade ili žive u Švedskoj. U odnosu na planove koje imate u ovoj skandinavskoj državi, možete da izaberete jedan od međunarodni priznatih ispita čiji sertifikat će vam obezbediti uslove za ostvarivanje vašeg cilja.