Savez studenata Beograda

Savez studenata Beograda krovna je studentska organizacija u Beogradu. Od 1931/1932 godine u Beogradu, studenti su počeli da se okupljaju u različite organizacije koje su bile preteča SSB-a koji od 1990. godine postoji pod sadašnjim imenom.

Misija SSB-a jeste zalaganje za prepoznavanje studenata kao razvojne komponente i pokretačke snage društva, afirmisanje ideje studentskog organizovanja i iskazivanja potencijala studenta. Takođe, stvaranje efikasnog, efektivnog i održivog sistema visokog obrazovanja u Srbiji je stalna težnja SSB-a.

Savez studenata Beograda smešten je na adresi Balkanska 4 još od 1952. godine. U međuvremenu, SSB je osnovao nekoliko različitih udruženja, kulturno-umetnička društva, zadruge i klubova.

Za više informacija posetite internet stranicu Saveza studenta Beograda.