FONIS

Udruženje studenata informatike FONIS je studentska i nevladina organizacija koja okuplja buduće IT stručnjake u cilju učestvovanja na stručnim predavanjima, kursevima, takmičenjima i seminarima, rada na projektima i ostvarivanja stručnih praksi IT oblastima.

FONIS je osnovan 2011. godine, a danas je stalbilna organizacija sa tendencijom da postane nosilac studiranja na informatičkom smeru Fakulteta organizacionih nauka. Članovi i saradnici FONIS-a organizuju su mnogobrojne radionice, treninge i seminare, i ostvaruju saradnju sa kompanijama iz IT sektora.

Ciljevi FONIS-a su koordinacija aktivnosti studenata FON-a iz IT oblasti, potom promocija fakulteta na seminarima i takmičenjima, te samim tim unapređenje stručnosti studenata.

Kancelarije FONIS-a nalaze se na Fakultetu organizacionih nauka.

Za više informacija posetite internet stranicu FONIS-a.