ESTIEM

ESTIEM LG Beograd predstavlja Lokalnu grupu Udruženja evropskih studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta sa sedištem na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Lokalna grupa Beograd je osnovana 2005. godine, a 2007. na polugodišnjoj skupštini u Bremenu stekla je status punopravnog člana. Danas se sastoji od preko 200 članova.

ESTIEM LG Beograd pruža mogućnost svojim članovima da se upoznaju sa članovima ESTIEM-a, studentima menadžmenta i industrijskog inženjerstva iz mnogih evropskih država. Projekti, koji podrazumevaju interakciju, kao i razmenu znanja i iskustava, savršena su prilika za putovanja i dodatno obrazovanje. 

Konstantnim ulaganjem u razvoj ljudi, građenjem timskog duha, podsticanjem inovativnih projekata i omogućavanjem rada u internacionalnom okruženju ESTIEM uvodi studente u stvarni svet poslovanja i priprema ih za izazove koji ih u njemu očekuju, razvija organizaciju i podstiče pozitivne promene u društvu.

Kancelarije ESTIEM-a nalaze se na Fakultetu organizacionih nauka.

Za više informacija posetite internet stranicu ESTIEM-a.