Anđela Mirković

Anđela Mirković

Grupe su male, nastava zanimljiva, a nastavnici posvećeni. Zahvaljujući tome, nije bilo nikakvih teškoća prilikom CPE polaganja ispita (ocena A).