Milica Stanić

Milica Stanić

Priprema za CPE ispit zahtevna je sama po sebi. Međutim, moram priznati da mi je taj proces u Kontextu predstavljao pravo zadovoljstvo. Mnogo rada i pozitivna atmosfera na svakom času su za rezultat imale dobar ishod ispita i brojne nove mogućnosti koje ga prate. Pripremu CPE ispita smatram za jedan od najboljih poteza koji možete povući. Good luck!