Strategija za polaganje ispita

Kako položiti ispit?

Noć u životu jednog običnog studenta. Soba u domu. Knjige na stolu. Mrak. Svetlo kompjuterskog monitora.

Student: Kako da položim TOEFL?

Google: ... Pitaj Kontext

Student: Strategije i tehnike za polaganje Goethe ispita

Google: ... Pitaj Kontext

Student: Kako da položim CAE ispit bez učenja?

Google: ... Ne može bez učenja, ali Kontext može da pomogne da naučeno da još bolje rezultate.

Iako Google možda u stvarnosti ne bi dao ovakve odgovore, mi u Centru za strane jezike Kontext smo kroz 29 godina iskustva u pripremi za polaganje međunarodnih Cambridge, IELTS, TOEFL i Goethe ispita objedinili za vas strategije i tehnike koje mogu biti od velike pomoći.

Strategije su podeljene u tri faze: PRE ISPITA, TOKOM ISPITA i NAKON ISPITA. Zajedno čine jedan zaokružen proces koji će vam pomoći da steknete samopouzdanje, jasno procenite zadatak i oslobodite se stresa nakon ispita.

Pročitajte tekst koji sledi. Ne verujte nam na reč. Probajte i uverite se sami.

VAŽNO OBAVEŠTENJE: Može se primeniti i na ostale ispite, a ne samo jezičke.

PRE ISPITA:

1. Pre pripreme ili polaganja ispita potrebno je doneti jasnu odluku koji ispit želite ili koji vam je ispit potreban. Kako da donesete odluku?

 • Uporedite različite ispite i testove po međunarodnoj priznatosti i sadržajima.
 • Pogledajte na zvaničnim sajtovima institucija ili univerziteta na koje ste odlučili da se prijavite koji su zahtevi u pogledu jezika i samog jezičkog ispita (Ukoliko ih nema obavezno im se obratite putem maila).
 • Procenite sopstvene veštine i znanja uz pomoć nastavnika, onlajn testovasimulacija  i uporedite ih sa zahtevima ispita.

2. Možda se po prvi put spremate za neki ispit ovog tipa, a put u neizvesno može biti stresan. Ne paničite! Primenom određenih strategija stvari se zaista mogu kontrolisati.

 • Raspitajte se kod nastavnika, kolega koji su već polagali ili na forumima o formi ispita, materijalima, kao i prethodnim ispitima.
 • Proučite modele ispita iz zvaničnih ili preporučenih publikacija i udžbenika.
 • Držite materijale za pripremu urednim i organizovanim.
 • Materijal za ispit podelite na različite aspekte (po težini, ličnim interesovanjima, korisnosti posle ispita...).
 • Na listi sa gradivom obeležite teme koje su dobro naučene i one gde mislite da imate rupe u znanju.
 • Napravite probu ispita na času ili samostalno i prekontrolišite rezultate
 • Napraviti spisak početaka različitih tema za ispit, tako da se na početku, kada je stres na vrhuncu, manje vremena potroši na pronalaženje pravih reči.

3. Samomotivacija i lična osećanja su nešto što se malo uzima u obzir prilikom polaganja ispita, a verujete nam na reč, može igrati veliku ulogu. Zato ...

 • Pokušajte da date sebi odgovor na sledeća pitanja:
  • Šta očekujem od ovog ispita?
  • Šta će se desiti ako ne ostvarim svoje ciljeve?
  • Koliko me opterećuju očekivanja drugih (roditelja, nastavnika, društva...)?
 • Oslobodite se straha od ispita motivacionim rečenicama kao što su:
  • „Ovim ispitom ću uspeti da...“
  • „Priprema za ispit mi pomaže da...“
  • „Kad ovo sad položim moći ću da...“
 • Napraviti ček-listu na kojoj će biti elementi ispita i beležiti:
  • „šta sve mogu/znam“
  • „šta još mogu da naučim“
  • „šta su moje jače strane“
 • Osloboditi se stresa pred ispit pomoću vežbi za opuštanje (trening, joga, opuštanje mišića, vežbe disanja...)

TOKOM ISPITA:

Panika stvara haos u glavi te je izuzetno važno da sebe stavite pod kontrolu. Možda zvuči čudno ali redovnom vežbom ovo se zaista može postići.

KAKO DRŽATI STVARI U SVOJIM RUKAMA

 • Odredite okvirno vreme za rešavanje svakog zadatka.
 • Ostavite par minuta da na kraju još jednom pročitate rešeni test.
 • Imajte pri ruci sat da možete da kontrolišete svoje vreme.
 • Teže zadatke prvo radite olovkom.
 • Prilikom odgovora u dužoj pisanoj formi uvek prvo planirajte - napravite draft, dodajte poboljšanja i tek onda zapišite konačno verziju.
 • Na opširna pitanja odgovarajte tačku po tačku - ne upadajte sami u svoju zamku kompleksnih odgovora.

KAKO REŠITI ZADATI PROBLEM

 • Prvo rešavajte lakše, a kasnije teže zadatke.
 • Pročitajte postavku zadatka polako, tačno i eventualno više puta pre samog rešavanja.
 • Prilikom rešavanja vratite se više puta na postavku, pročitajte je i pazite da odgovor bude u skladu sa njom.
 • Postavljeno pitanje preformulišite sebi kako biste bili sigurni da ste ga razumeli (ili, ukoliko je moguće, tražite pojašnjenje).
 • Kod zadataka “tačno/netačno” ili “višestruki izbor” obavezno obeležite neki odgovor iako niste sigurni da je tačan.
 • U pisanom odgovoru koristite reči i strukture koje sigurno poznajete.
 • Kod ispitnih tema koje su dobro poznate i o kojim se dosta zna navedite specifične primere i znanja - BUDITE KONKRETNI.
 • Svesno koristite različit vokabular i kompleksnija gramatička sredstva ukoliko ste u mogućnosti.
 • Govorite o temama o kojima znate dosta i posedujete širok vokabular.
 • „Špekulišite“ o određenim temama samo ako se to od vas traži.
 • Kod grupnog odgovaranja na ispitu preuzmite temu od prethodnog izlagača i nastavite je. Ovo nije one-man show.

KAKO DA OMOGUĆITE BOLJU INTERAKCIJU

 • Pišite čitko i pregledno (uočljivi odeljci, vidno odvojeni delovi ...)
 • Govorite jasno.
 • Obratite pažnju na uputstva i savete ispitivača u toku ispita.
 • Održavajte kontakt očima sa ispitivačem ali ne buljite u njega.
 • Sedite opušteno ali ne i bahato. Ako ste pod velikim stresom, izbegavajte igranje rukama (možete držati olovku u ruci da biste smirili ruke).
 • Kontrolišite sopstvenu gestikulaciju i mimiku, da bi vas bolje razumeli.

KAKO DA SE BOLJE OSEĆATE

 • Duboko dišite i pokušajte da se smirite.
 • Kada ste nešto zapisali, pročitajte to još par puta.
 • Ako krene napad panike dok govorite - zastanite, razmislite šta ste poslednje rekli, koje je bilo poslednje pitanje i počnite ponovo sa odgovorom.

NAKON ISPITA:

Čestitamo! Preživeli ste! Kao što kažu „gvožđe se kuje dok je vruće“, te vi pokušajte da učinite sledeće:

 • Zapišite šta je dobro urađeno, a šta ne.
 • Zapišite koliko ste dugo učili za ispit i za određene delove ispita i da li je to bilo dovoljno.
 • Ako niste položili ili ste loše uradili ispitne zadatke, razmislite šta je to bilo loše (nedostatak znanja, trema, izražavanje naučenog...) i potražite moguća rešenja.
 • Rešavanje zadataka iz testa koje niste savladali postavite sebi kao sledeći cilj.

I na samom kraju:

 • Razgovarajte o testu sa drugima koji su ga takođe polagali.
 • Upražnjavajte neku fizičku aktivnost kako biste razbistrili um i oporavili telo nakon pretrpljenog stresa.

Centar za strane jezike Kontext sve navedene strategije uzima u obzir prilikom priprema za polaganje međunarodnih jezičkih ispita. Mi se posvećujemo svakom od vas uzimajući u obzir vaše specifičnosti, znanje i način učenja. Nama niste samo broj i plaćena rata već deo naše velike Kontext porodice.