Engleski jezik

Engleski

„Svet je moja ostriga.“ - Vilijam Šekspir

Zašto učiti engleski jezik?

Zato što ga govori milijardu ljudi!

A koliko dobro vi govorite engleski?

Kako ste procenili svoje zanje?

Posedujete li sertifikat?

Potražite odgovore u Kontextu!

Engleski u brojkama:

1 od 7 ljudi na planeti govori engleski jezik.

80% informacija na svakom kompjuteru na svetu je na engleskom jeziku.

Samo 1000 engleskih reči koristi se za 90% svega napisanog na engleskom jeziku.

Nova reč u engleskom jeziku nastaje svakih 98 minuta.

Međunarodni jezički sertifikat jedini je pravi dokaz o Vašem znanju

Svaki srednjoškolac morao bi da se ozbiljno pozabavi sticanjem nekog od Cambridge ESOL međunarodnih jezičkih sertifikata koji važe ceo život.

Do kraja srednje škole najambiciozniji mogu dostići čak i najviši C2 nivo (polaganjem CPE ispita). Realno je položiti CAE  (C1 nivo), a bez problema FCE (B2 nivo) ispit.

Pored ESOL ispita prepoznatih u Evropi, studenti koji planiraju da obrazovanje nastave u Britaniji, Kanadi ili Australiji moraju steći IELST, neophodan sertifikat u ovim zemljama. Dok je za studiranje potreban akademski (IELTS academic), za potencijalno zaposlenje u ovim zemljama preopručuje se opšti (IELTS general) sertifikat, inače obavezan dokument za svakog ko želi da se preseli u Australiju. 

S druge strane, mladi visokoobrazovani stručnjaci i doktoranti koji svoje karijere nastavljaju u SAD moraju imati TOEFL međunarodni jezički sertifikat, dok se za azijsko akademsko i profesionalno tržište vezuje TOEIC.

Za mlade preduzetnike i sve poslovne ljude, pored TOEIC ispita, tu su BEC i LCCI (ispiti Londonske privredne komore).

Što se tiče potencijalnog zaposlenja u stranim firmama u Srbiji, većina poslodavaca danas takođe zahteva validan dokaz o znanju engleskog jezika.

Dostupni kursevi

20+
Korporativna obuka
4-12
Kursevi za decu
18+
Kursevi za studente
13-19
Kursevi za tinejdžere
16+
Međunarodni ispiti za engleski jezik
16+
Opšti kursevi
20+
Poslovni i specijalistički kursevi

Vidite još: