Nemački

Nemački

„Ako ne znaš ni jedan strani jezik, ne znaš ni svoj“ – Johan Volfgang Gete

Zašto učiti nemački jezik?

Zato što:

…nemački jezik govori 100 miliona ljudi.

…vam omogućava studiranje na fakultetima na kojima su nekada predavali slavni Rendgen, Koh, Kant i mnogi drugi.

...je Nemačka ukinula 2014. godine školarine na fakultetima i za strane studente.

...mnoge nemačke kompanije koje imaju predstavništva širom sveta traže stručnjake koji govore nemački jezik.

...Nemačkoj nedostaju kadrovi iz oblasti medicine i tehničkih nauka.

...je nemački drugi jezik po upotrebi na internetu.

...knjige štampane na nemačkom jeziku predstavljaju trećinu svetskog izdavaštva.

...se nemački govori  i u Austriji, Švajcarskoj, Belgiji, Lihtenštajnu, Luksemburgu, Italiji i drugim evropskim ali i američkim državama.

Zanimljivosti:

Nemačka ima 30 nobelovaca za hemiju, 25 za medicinu, 21 za fiziku, 10 za književnost i 8 za mir.

Vilhelm Konard Rendgen je bio nemački fizičar koji je proizveo i registrovao elektromagnetne zrake, poznate kao rendgen zrake.

Karl Benz i Gotlib Dajmler izumeli su automobil 1886.

Rečenica „Tata, nama je dosadno.“ zaslužna je za postojanje igre „Čoveče, ne ljuti se“. Zasluge za igru koju i dan danas igramo pripadaju Nemcu Jozefu Šmitu.

J.V.Gete naučio je da govori tečno srpski, a Vuk Karadžić nemački.

Nemački će omogućiti da vaše dete razume čudesnu moć jezika Grimovih bajki, a vama da razumete Blohov princip nade.

Imaćete neposredan pristup jeziku veoma važne književnosti, filozofije, nauke i umetnosti i bolje ćete razumeti Ajnštajnove teorije, ali i Mocartovu muziku.

Da bi vaše dete znalo ko su bili braća Grim i da biste vi znali u vezi sa čim su se dopisivali Vuk i Gete.

Međunarodni jezički sertifikat jedini je pravi dokaz o Vašem znanju

Studije u Nemačkoj i Austriji na državnim fakultetima uglavnom su besplatne ili vrlo pristupačne. Oko 225 000 stranaca trenutno radi ili studira na nemačkim fakultetima.  

Brojne stipendije (DAAD, Adenauer) za sva akademska usmerenja postoje i za njih je moguće aplicirati, ali prvi preduslov jeste B2 nivo jezičkog znanja.

Bilo da razmišljate o studiranju ili zaposlenju u Nemačkoj nepohodan Vam je neki od GOETHE sertifikata.

Dostupni kursevi

20+
Korporativna obuka
4-12
Kursevi za decu
18+
Kursevi za studente
13-19
Kursevi za tinejdžere
16+
Međunarodni ispiti
16+
Opšti kursevi
20+
Poslovni i specijalistički kursevi

Vidite još: