Article listing

Test i svenska för universitets-och högskolestudier (TISUS)

Test i svenska för universitets- och högskolestudier (TISUS)  je međunarodno priznat ispit opšteg švedskog jezika na nivou C1 prema Zajedničkom evropskom okviru za žive jezike (CEFR). Test je namenjen osobama koje su stekle srednje obrazovanje u drugim zemljama i koje žele da upišu akademske studije u Švedskoj. TISUS se može polagati u Švedskoj i pri švedskim ambasadama i konzulatima širom sveta. Sve testove (bez obzira da li se polažu u Švedskoj ili inostranstvu) sastavlja i ocenjuje Intitut za švedski i višejezičnost pri Univerzitetu u Stokholmu.

Aug
13

Swedex B2

Swedex su međunarodno priznati ispiti praktičnog poznavanja švedskog jezika. Jedan od nivoa za koje se organizuje testiranje jeste B2, prema Zajedničkom evropskom okviru za žive jezike (CEFR). Swedex testovi su projekat Evropske unije u okviru programa Sokrat i razvijeni su kao rezultat saradnje Švedskog instituta i Folkuniversitetet-a, a značaj doprinos je imala i Švedska akademija.

Aug
13

Swedex B1

Swedex su međunarodno priznati ispiti praktičnog poznavanja švedskog jezika. Jedan od nivoa za koje se organizuje testiranje jeste B1, prema Zajedničkom evropskom okviru za žive jezike (CEFR). Swedex testovi su projekat Evropske unije u okviru programa Sokrat i razvijeni su kao rezultat saradnje Švedskog instituta i Folkuniversitetet-a, a značaj doprinos je imala i Švedska akademija.

Aug
13

Swedex A2

Swedex su međunarodno priznati ispiti praktičnog poznavanja švedskog jezika. Jedan od nivoa za koje se organizuje testiranje jeste A2, prema Zajedničkom evropskom okviru za žive jezike (CEFR). Swedex testovi su projekat Evropske unije u okviru programa Sokrat i razvijeni su kao rezultat saradnje Švedskog instituta i Folkuniversitetet-a, a značaj doprinos je imala i Švedska akademija.

Aug
13

Norskprøve

Norskprøve kvalifikuje kandidata za sertifikat o znanju jezika na nivou A1, A2 ili B1. Na testu se ne može pasti, ali na bilo kojem njegovom delu se može se dobiti procena da je nivo kandidatovog znanja „ispod A1“. Test se sastoji se iz dva dela: pismenog i usmenog. Kandidat može polagati pismeni i usmeni deo ispita u odvojenim rokovima. S obzirom na to da testovi pokrivaju više nivoa znanja jezika, moguće je dobiti različitu ocenu na svakom delu testa.

Aug
13

Goethe Zertifikat C1

Goethe Zertifikat C1 predstavlja dokaz o poznavanju nemačkog jezika na nivou C1. Posedovanje ovog sertifikata takođe oslobađa strane studente polaganja jezičkog dela prijemnog ispita na mnogim nemačkim univerzitetima i koledžima.

Aug
13

Cambridge English: Young Learners (YLE)

Cambridge English: Young Learners, takođe poznat kao Engleski za najmlađe učenike, međunarodno je priznat ispit iz opšteg engleskog jezika. Postoje tri nivoa ispita : Starters, Movers i Flyers. Ovi ispiti su osmišljeni za ocenjivanje znanja engleskog jezika kod dece između sedam i dvanaest godina. Ispiti Cambridge English: Young Learners (YLE) testiraju znanje engleskog jezika na tri nivoa (Starters, Movers i Flyers) i decu motivišu da nastave sa učenjem engleskog, ali i prate njihov dalji napredak.

Aug
12

Cambridge English: Key English Test (KET)

Cambridge English: Key English Test (KET) je međunarodno priznat ispit iz opšteg engleskog jezika. Prema skali utvrđenoj od strane Saveta Evrope, sertifikat odgovara nivou A2. Njime se potvrđuje da se možete snaći pomoću komunikacije na engleskom jeziku u nezahtevnim svakodnevnim situacijama.

Aug
12

Emanera

Emanera je centar za učenje jezika u inostranstvu za sve uzraste tokom cele godine. Osnovana je 2005.godine kao regionalni predstavnik brojnih vodećih škola jezika širom sveta. Svojim klijentima nudi kvalitetne kurseve jezika u trajanju od najmanje nedelju  dana, do najviše godinu dana, uz obezbeđen smeštaj tokom trajanja kursa.

Škole jezika nalaze se u atraktivnim turističkim destinacijama na svim kontinentima, u zemljama u kojima je izabrani jezik zvanični.  Emanerina misija je da pomogne u prevazilaženju kulturnih, geografskih i jezičkih barijera svima koji žele usavrše ili nauče neki strani jezik. 

Aug
12

SUS

Studentska unija Srbije kao jedina nacionalna samostalna organizacija postoji preko 20 godina. Neki od ciljeva koji okupljaju studente u ovoj organizaciji su zastupanje interesa studenata i studentkinja u Srbiji, potom, potom ideje profesionalnog razvoja, usavršavanja i uključivanja studenata u privredne tokove putem stručnih praksi i realizacije projekata, poboljšanje kvaliteta studija na visokoškolskim ustanovama, studentskog standarda i uslova života…

SUS je jedina sindikalna studentska organizacija u Srbiji sa nacionalnom pokrivenošću i članica je Evropske studentske unije (ESU) od 2000. godine.

Aug
12

ESTIEM

ESTIEM LG Beograd predstavlja Lokalnu grupu Udruženja evropskih studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta sa sedištem na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Lokalna grupa Beograd je osnovana 2005. godine, a 2007. na polugodišnjoj skupštini u Bremenu stekla je status punopravnog člana. Danas se sastoji od preko 200 članova.

ESTIEM LG Beograd pruža mogućnost svojim članovima da se upoznaju sa članovima ESTIEM-a, studentima menadžmenta i industrijskog inženjerstva iz mnogih evropskih država. Projekti, koji podrazumevaju interakciju, kao i razmenu znanja i iskustava, savršena su prilika za putovanja i dodatno obrazovanje. 

Aug
12

FONIS

Udruženje studenata informatike FONIS je studentska i nevladina organizacija koja okuplja buduće IT stručnjake u cilju učestvovanja na stručnim predavanjima, kursevima, takmičenjima i seminarima, rada na projektima i ostvarivanja stručnih praksi IT oblastima.

FONIS je osnovan 2011. godine, a danas je stalbilna organizacija sa tendencijom da postane nosilac studiranja na informatičkom smeru Fakulteta organizacionih nauka. Članovi i saradnici FONIS-a organizuju su mnogobrojne radionice, treninge i seminare, i ostvaruju saradnju sa kompanijama iz IT sektora.

Aug
12

AEGEE

AEGEE Europe (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe) je najveći multidisciplinarni evropski studentski forum koji okuplja preko 220 univerziteta, iz više od 40 zemalja širom Evrope. 

AEGEE Beograd je zvanično primljen u AEGEE Europe mrežu 12. novembra 1995. godine. Do sada je organizovano preko 50 međunarodnih manifestacija te je AEGEE izgradio ime ozbiljne i odgovorne studentske organizacije. 

Jedan od osnovnih ciljeva AEGEE Beograda je predstavljanje Beograda u njegovom najboljem svetlu, kao evropsku metropolu koja ni po čemu ne zaostaje za ostatkom Evrope. 

Aug
12

AIESEC

AIESEC je globalna platforma koja omogućava mladim ljudima da istraže i razviju svoj liderski potencijal.  AIESEC je apolitična, nezavisna i neprofitna organizacija vođena od strane studenata i mladih diplomaca institucija visokog obrazovanja. 

Vodeći se vizijom da svaka mlada osoba ima odgovornost da preuzme pozitivnu ulogu oblikujući budućnost planete, AIESEC veruje da svaka mlada osoba zaslužuje šansu i sredstva da ispuni svoj potencijal.

Aug
12

Savez studenata Beograda

Savez studenata Beograda krovna je studentska organizacija u Beogradu. Od 1931/1932 godine u Beogradu, studenti su počeli da se okupljaju u različite organizacije koje su bile preteča SSB-a koji od 1990. godine postoji pod sadašnjim imenom.

Misija SSB-a jeste zalaganje za prepoznavanje studenata kao razvojne komponente i pokretačke snage društva, afirmisanje ideje studentskog organizovanja i iskazivanja potencijala studenta. Takođe, stvaranje efikasnog, efektivnog i održivog sistema visokog obrazovanja u Srbiji je stalna težnja SSB-a.

Aug
12

Akreditovani centar za obuku nastavnika za TKT ispite

Ispit namenjen stručnom usavršavanju profesora engleskog jezika, kreiran po standardima Univerziteta u Kembridžu. Pored toga što je međunarodno priznat, položen TKT ispit Ministarstvo prosvete Republike Srbije priznaje kao 25 sati stručnog usavršavanja za profesore engleskog jezika.

Aug
12