Grčki jezik

Grčki

Zašto učiti grčki jezik?

Grčki jezik govori 12 miliona ljudi širom sveta. Osim u Grčkoj, možete ga čuti na Kipru, Italiji, Albaniji, Turskoj, Velikoj Britaniji i drugim zemljama.

Grčki jezik se govori duže od 3000 godina, što ga čini najstarijim jezikom u Evropi.

Hiljade reči različitih jezika preuzeto je iz grčkoj jezika, što predstavlja veliku olakšicu pri učenju.

Grčka je zemlja turizma i odlična je prilika za sezonske poslove.

Učenje grčkog jezika mogu da vam olakšaju i sledeće brojke:

Grčka ima 250 dana, odnosno 3000 sunčanih sati godišnje.

Prelepa grčka ostrva – ima ih preko 2000, a naseljeno je tek oko 200.

Nijedna tačka u Grčkoj nije udaljena od vode više od 137 kilometara.

Grčka je jedna od evropskih država sa najbogatijim vrstama divljih životinja, uključujući 116 vrsta sisara, 18 vodozemaca, 59 gmizavaca, 240 ptica i 107 vrsta riba.

Još jedna brojka će vam sigurno olakšati odluku o učenju grčkog jezika, a to je 14 500 kilometara duga obala.

Tales, Arhimed, Pitagora, Homer, Aristotel, Platon, Sokrat i mnogi drugi koji su obeležili grčku nauku i kulturu samo će vam dodatno pomoći da savladate ovaj lep, melodičan i lako pamtljiv jezik.

Podsetite se:

Zves, gospodar __________, Atina, boginja __________, Apolon, bog __________ , Ares, bog __________, Afrodita, boginja __________, Demetra, boginja __________ , Hera, zaštitnica __________, Posejdon, bog __________, Artemida, boginja __________, Hermest, bog __________ , Hefest, bog __________  i Hestija, boginja ___________ bili su stanovnici __________?

Dostupni kursevi

20+
Korporativna obuka
18+
Kursevi za studente
16+
Opšti kursevi
20+
Poslovni i specijalistički kursevi

Vidite još: